• Tüm Kategoriler
  • Dolphin Havuz Temizleme Robotu Tanımı

   Dolphin Havuz temizleme robotu 
    

   ÖZET
   Havuz Robotu bir ana muhafaza, genişliğinin büyük bir kısmı boyunca uzanan ve kenarları arasında uzanan bir çift sürekli parça taşıyan bir mahfazanın alt panelinin karşı uçlarına yerleştirilmiş bir çift ana tekerlek içerir; ana tekerlekler, Ana tekerlekler arasındaki alt panoda en az bir giriş oluşması ve su ve artık girmesi için yapılandırılmış olması ve ana tekerlekler arasına yerleştirilmiş en az bir yardımcı fırçanın olmasıdır. 
   RESIMLER (7)
   Patent Çizimi
    
   Patent Çizimi
    
   Patent Çizimi
    
   Patent Çizimi
    
   Patent Çizimi
    
   Patent Çizimi
    
   Patent Çizimi
    
    
   HAK TALEPLERI (21)
   1 - 20 . (iptal)
   21 . Bir yüzme havuzunun yüzeyini temizlemek için bir havuz temizleme havuz robotu, robot aşağıdakileri içerir:
   Bir ana gövde;
   Genişliğinin büyük bir kısmı boyunca uzanan ve kenarlar arasında uzanan bir çift sürekli parça taşıyan bir mahfazanın alt panelinin karşı uçlarına yerleştirilmiş bir çift ana tekerlek; ana tekerlekler bir birinci açısal hızda dönmek üzere yapılandırılmıştır;
   Ana tekerlekler arasındaki alt panoda en az bir giriş oluşturulması ve su ve artık girişi için yapılandırılmış olması; ve
   Ana tekerlekler arasına yerleştirilen en az bir yardımcı fırça;
   Robot, yardımcı fırçayı birinci açısal hızdan büyük ölçüde daha büyük ikinci bir açısal hızda bir dönme ekseni çevresinde döndürmek üzere yapılandırılmıştır.
   22 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21, Hareketi yardımcı fırçanın dönüşünden bağımsız olacak şekilde yapılandırılmıştır.
   23 . Havuz temizleme robotu göreTalep 22Yardımcı fırçanın, robotun altına yerleştirilmiş düzlemsel bir yüzeyden yeterince yükseltilmiş bir konuma yerleştirilmesi, böylece robotun düzlemsel yüzey üzerindeki hareketi yardımcı fırçanın dönüşünden bağımsızdır.
   24 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21Burada ikinci açısal hız en azından birinci açısal hızınkinin iki katıdır.
   25 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21Burada giriş bir ana tekerleklerden biriyle yardımcı fırçayla arasında oluşturulmuştur.
   26 . Havuz temizleme robotu göreTalep 25Burada robot, yardımcı fırçayı, yüzeye temas eden bir bölümünün hareket yönünün girişe doğru döndürmek üzere yapılandırılmıştır.
   27 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21Burada alt panel ana ve alt tekerleklerin orta noktaları arasında alt panel boyunca uzanan bir eksen ile ayrılmış birinci ve ikinci yarıları haizdir, robot aşağıdakileri içerir:
   Yardımcı fırçaların birincisi büyük ölçüde eksen ve raylardan biri arasında yer alır ve yardımcı fırçaların bir ikinci kısmı temel olarak eksen ve rayların diğeri arasına yerleştirilir; ve
   Girişlerden ikisi, girişlerin birincisi esas itibarı ile alt fırınının ilk yarısında yardımcı fırçayla ana tekerleklerin birincisi arasında oluşturulmuştur ve girişlerin bir ikinci kısmı temel olarak alt panelin ikinci yarısında oluşturulmuştur Yardımcı fırçayla ana tekerleklerin ikincisinin arasında;
   Burada robot, birinci yardımcı fırçayı, yüzeye temas eden bir bölümün hareket yönünün birinci girişe doğru olacağı şekilde konfıgüre eder ve ikinci yardımcı fırçayı, yüzeyine temas eden bir bölümünün hareket yönünün Ikinci girişe doğru.
   28 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21Burada ray ve ana tekerlek, rayların ana tekerleklerin dönmesi ile birlikte hareket etmesi için birlikte yapılandırılmıştır.
   29 . Havuz temizleme robotu göreTalep 28, Ayrıca bir motor ve bir tahrik elemanı içerir; tahrik elemanı şu şekilde yapılandırılmıştır:
   Motorun rotasyon hareketini parkurun doğrusal hareketine iletmek; ve
   Motorun dönme hareketi yardımcı fırçanın dönme hareketine iletir.
   30 . Havuz temizleme robotu göreTalep 29Burada ray, hareket ile birlikte döndürmek için tahrik elemanı ile birlikte yapılandırılmıştır.
   31 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21Yardımcı fırçanın çok sayıda kıl içermesi ve her kılın bir şaft ve bir baş içermesidir; şaft, yardımcı fırçanın dönüşünün, robotun hareketini esasen etkilemeyeceği şekilde esnektir ve baş, enkaz parçacıklarından ayrılmak üzere tasarlanmıştır yüzey.
   32 . Havuz temizleme robotu göreTalep 31Burada kafaların her biri, yardımcı fırçanın dönüş eksenine büyük ölçüde paralel olan bir yönde fırça kılından yana doğru uzanmaktadır.
   33 . Havuz temizleme robotu göreIddia 21Burada ana tekerlekler ayrıca, enkazı yüzeyden uzaklaştırmak için yapılandırılmıştır.
   34 . Bir havuz temizleme robotu ile kullanılmak üzere bir filtre kiti; filtre kiti aşağıdakileri içerir:
   Bir veya daha fazla filtre elemanına tutturulması için konfıgüre edilmiş bir çerçeve ve havuz temizleme robotuna bir giriş ve çıkış arasında bir sıvı yolunda sokulması; ve
   Büyük ölçüde farklı tasarımlara sahip iki veya daha fazla filtre elemanı.
   35 . Filtre kiti,Talep 34Burada filtre elemanlarından biri, çerçevenin esasen en az bir tarafını büyük ölçüde örtecek şekilde konfigüre edilmiş bir kumaş benzeri elekten oluşan ince bir filtredir.
   36 . Filtre kiti,Talep 35Burada ekran, çerçevenin iki karşılıklı yanını büyük ölçüde örtecek şekilde konfıgüre edilmiştir.
   37 . Filtre kiti,Talep 35, Ayrıca, çerçevenin esasen en az bir tarafını kaplayacak ve ekranın aralarına sabitlenecek şekilde yapılandırılmış bir emniyet elemanı içermektedir.
   38 . Filtre kiti,Talep 34, Ayrıca çerçevenin bir yanına sökülebilir şekilde takılabilen en az bir kartuş içerir; kartuş ince bir filtre içerir.
   39 . Filtre kiti,Talep 34Burada çerçeve robotun girişinin üzerine yerleştirilmek üzere yapılandırılmış bir girişi ve girişte bulunan tek yönlü bir vana içermektedir.
   40 . Filtre seti ile birlikte kullanılan filtre elemanıTalep 34.
   AÇIKLAMA
   BULUŞUN ALANI
   • [0001]
    Bu buluş, havuz temizleme robotları ve bununla birlikte kullanılmak üzere filtre üniteleri ile ilgilidir.
   BULUŞUN ARKA PLANI
   • [0002]
    Bir yüzme havuzunun tabanını ve / veya yan duvarlarını otomatik olarak tarayan havuz temizleme robotları sanayide iyi bilinmektedir. Bu üniteler dahili olarak, bir veya daha fazla pil paketi ile veya harici olarak bir güç kablosu vasıtasıyla güçlendirilmiştir. Bu tip bir robot tipik olarak bir tahrik motoru, bir pervaneli bir pompa motoru, bir filtre, fırça tekerleği ve bir pist içerir. Bu bileşenlerin tümü bir gövde içerisinde bulunur. Mahfaza, alt kısımlarda girişler ve üst kısımda bir çıkış içerir.Robot, robotun en azından kısmen sökülmesine izin veren birkaç bölümden oluşur.
   • [0003]
    Tahrik motoru, rotayı tahrik eder, böylece robot ilerletilir. Buna ek olarak, parkurun hareketi havuzun yüzeyini ovan fırçalara bir dönüş sağlar.
   • [0004]
    Pompa motoru, pervaneyi yukarı doğru yönlendirilmiş bir emme yaratacak şekilde yönlendirir. Bu emiş, suyun içine girer ve bununla birlikte enkaz girişi üzerinden çıkarılır ve filtre vasıtasıyla çıkıştan çıkar.
   • [0005]
    Su girişleri yoluyla çekilmesi, ayrıca, robotun yüzme havuzunun zeminde konumunu korumaya yardımcı olan bir emme kuvveti sağlar ve orada tarama yaparken robotun yan çeperlerde tutulması için özellikle önemlidir.
   BULUŞUN ÖZETİ
   • [0006]
    Mevcut buluşun bir yönüne göre, bir yüzme havuzunun bir yüzeyini temizlemek için bir havuz temizleme robotu temin edilmekte olup, robot aşağıdaki kısımları içermektedir:
    • Bir ana gövde;
    • Genişliğinin büyük bir kısmı boyunca uzanan ve kenarlar arasında uzanan bir çift sürekli parça taşıyan bir mahfazanın alt panelinin karşı uçlarına yerleştirilmiş bir çift ana tekerlek, ana tekerlekler bir birinci açısal hızda dönmek üzere yapılandırılmıştır Aksi belirtilmediği sürece, burada açısal hızları kıyaslarken, sadece büyüklükleri göz önüne alınarak yön dikkate alınmadığı takdir edilecektir);
    • Ana tekerlekler arasındaki alt panoda en az bir giriş oluşturulması ve su ve artık girişi için yapılandırılmış olması; ve
    • Ana tekerlekler arasına yerleştirilen en az bir yardımcı fırça; 
     Robot, yardımcı fırçayı birinci açısal hızdan büyük ölçüde daha büyük ikinci bir açısal hızda bir dönme ekseni çevresinde döndürmek üzere yapılandırılmıştır.
   • [0011]
    Tarifnamede ve istemlerde, bir havuza atıfta bulunulduğu zaman "yüzey" terimi, geniş anlamıyla, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bunların alt ve yan yüzeyleri olarak kullanılır.
   • [0012]
    Robotun hareketi, yardımcı fırçanın dönüşünden bağımsız olacak şekilde tasarlanabilir; diğer bir deyişle, yardımcı fırçanın yüksek bir hızda dönüşü, robotun hareketini etkilemez. Örneğin, yardımcı fırça tekerleği, robotun düzlemsel yüzeyi üzerinde hareketi yardımcı fırçanın dönüşünden bağımsız olacak şekilde robotun altına yerleştirilmiş düzlemsel bir yüzeyden yeterince yükseltilmiş bir konuma yerleştirilebilir. Bu düzenleme, yardımcı fırçayla düzlemsel yüzey arasındaki basıncın, robotun hareketini etkilemeyecek kadar düşük olmasını sağlar.
   • [0013]
    İkinci açısal hız en azından birinci açısal hızınkinin iki katı olabilir.
   • [0014]
    Giriş, ana tekerleklerden biriyle yardımcı fırçayla arasında oluşturulabilir.
   • [0015]
    Robot yardımcı fırçayı döndürmek üzere konfıgüre edilebilir, böylece havuz yüzeyiyle temas eden bir kısmının hareket yönü girişe doğru olur.
   • [0016]
    Alt panel, birinci ve ikinci yarıları ana tekerleklerin orta noktaları arasında alt panel boyunca uzanan bir eksenle ayrılmış olabilir, robot aşağıdakileri içerir:
    • Yardımcı fırçaların birincisi büyük ölçüde eksen ve raylardan biri arasında yer alır ve yardımcı fırçaların bir ikinci kısmı temel olarak eksen ve rayların diğeri arasına yerleştirilir; ve
    • Girişlerden ikisi, girişlerin birincisi esas itibarı ile alt fırınının ilk yarısında yardımcı fırçayla ana tekerleklerin birincisi arasında oluşturulmuştur ve girişlerin bir ikinci kısmı temel olarak alt panelin ikinci yarısında oluşturulmuştur Yardımcı fırçayla ana tekerleklerin ikincisinin arasında; 
     Burada robot, birinci yardımcı fırçayı, havuz yüzeyiyle temas eden bir bölümünün hareket yönünün birinci girişe doğru olacağı şekilde konfıgüre eder ve ikinci yardımcı fırçayı döndürerek, bununla temas halinde olan bir bölümünün hareket yönü, Havuz yüzeyi ikinci girişe doğrudur.
   • [0019]
    Parkur ve ana tekerlek, parkurların ana tekerleklerin dönüşüyle ​​uyumlu olacak şekilde birlikte konfigüre edilebilir.
   • [0020]
    Robot ayrıca bir motor ve bir tahrik elemanı içerebilir; tahrik elemanı, bir vites olabilir ve şu şekilde yapılandırılmıştır:
    • Motorun rotasyon hareketini parkurun doğrusal hareketine iletmek; ve
    • Motorun dönme hareketi yardımcı fırçanın dönme hareketine iletir.
   • [0023]
    Parça, hareketiyle birlikte döndürmek için tahrik elemanı ile birlikte konfigüre edilebilir.
   • [0024]
    Robot ayrıca birinci ve ikinci dişli kademelerine sahip bir bileşik dişli içerebilir; bileşik dişli, birinci dişli kademesi tahrik elemanı ile birleşecek ve ikinci dişli kademesi yardımcı fırçaya dönerek sabitlenmiş bir dişli ile birleşecek şekilde düzenlenebilir.
   • [0025]
    Yardımcı fırçanın bir çok kıl mevcut olabileceği, her kılın bir şaft ve bir baş içermesidir; şaft, yardımcı fırçanın dönüşünün robotun hareketini esasen etkilemeyeceği şekilde esnektir; baş, enkazın Havuz yüzeyleri.
   • [0026]
    Başların her biri, yardımcı fırçanın dönme eksenine büyük ölçüde paralel olan bir yönde fırça kılından yanal olarak çıkıntı yapabilir.
   • [0027]
    Buna ek olarak, kafaların her biri, yardımcı fırçanın dönme eksenine büyük ölçüde paralel uzanan bir veya daha fazla bıçak içerebilir.
   • [0028]
    Yardımcı fırçalar aşağıdakileri içerebilir:
    • Uzunlamasına uzanan yivler ile çevre üzerinde oluşturulmuş bir tahrik silindiri; ve
    • Her biri çok sayıda kıl taşıyan ve oluklar içinde çıkarılabilir bir şekilde tutulması için uyarlanmış çok sayıda kıl birimi.
   • [0031]
    Düzen, kılların değiştirilmesini kolaylaştırır.
   • [0032]
    Ana tekerlekler, havuz yüzeylerinden enkaz ayırmak için daha da yapılandırılabilir (diğer bir deyişle fırçalar olabilir).
   • [0033]
    Bu buluşun bir başka özelliğine göre, bir havuz temizleme robotu ile kullanılmak üzere bir filtre kiti sağlanmıştır, filtre kiti aşağıdakileri içermektedir:
    • Bir veya daha fazla filtre elemanına tutturulması için konfıgüre edilmiş bir çerçeve ve bir giriş-çıkış arasındaki sıvı yolunda bir havuz temizleme robotuna sokulması; ve
    • Büyük ölçüde farklı tasarımlara sahip iki veya daha fazla filtre elemanı.
   • [0036]
    Filtre elemanlarından biri, çerçevenin en az bir tarafını veya karşıt iki yanını büyük ölçüde örtmek üzere konfigüre edilmiş kumaş benzeri bir perde oluşturan ince bir filtre olabilir.
   • [0037]
    Kit, çerçevenin esasen en az bir tarafını esas olarak örtmek ve ekranın aralarında sabit kalması için yapılandırılmış bir emniyet elemanı içerebilir. Emniyet elemanı, bununla entegre olarak oluşturulmuş kaba bir filtreden oluşan bir, iki veya daha fazla bölmeden oluşabilir; emniyet elemanı, bölmenin, tespit esnasında çerçevenin yanına büyük ölçüde tescil edildiği şekilde yapılandırılmıştır.
   • [0038]
    Emniyet elemanı, en azından emniyet elemanı çerçeveye monte edildiği zaman, ekranın yanal hareketini kısıtlamak (diğer bir deyişle engellemek sureti ile) düzenlenmiş bir veya daha fazla çerçeveye bakan duvar içerebilir.
   • [0039]
    Filtre kiti, çerçevenin bir yanına sökülebilir şekilde takılabilen en az bir kartuş içerebilir ve kartuş ince bir filtre içerir.
   • [0040]
    Çerçeve, robotun girişinin üzerine yerleştirilmek üzere konfigüre edilmiş bir girişi ve girişte bulunan tek yönlü bir valf içerebilir. Çerçeve, giriş etrafında bir sırt içerebilir, tek yönlü valf, sırtın bir yakın ucunda tutturulmuş sarkık bir boru ve en azından bir uzak uca uzanan bir çift uzatılmış eleman içermektedir, uzunlamasına elemanların her biri, Robotun çalışmasından dolayı akışkan yol boyunca suyun hareketi ile şamandıra edilmeli ve böyle bir hareketin yokluğunda batmamalıdır.
   • [0041]
    Mevcut buluşun bir başka yanına göre, yukarıda tarif edildiği gibi filtre kiti ile birlikte kullanılmak üzere bir filtre elemanı temin edilmiştir.
   ÇİZİMLERİN KISA AÇIKLAMASI
  • [0042]
   Buluşu anlamak ve uygulamada nasıl yürütülebildiğini görmek için, ekteki çizimlere referansla, sadece sınırlayıcı olmayan örnekler yoluyla düzenlemeler şimdi açıklanacaktır; burada:
  • [0043]
   İNCİR. 1 Bu buluşa uygun bir robotun bir perspektif görünüşüdür;
  • [0044]
   İNCİR. 2 Şekil 5'te gösterilen robotun alttan görünümüdür İNCİR. 1;
  • [0045]
   İNCİR. 3 Şekil 5'te gösterilen robotun yakın plan perspektif görünüşüdür. İNCİR. 1, Yan panelleri çıkarılarak;
  • [0046]
   İNCİR. 4 , Bir yardımcı fırçayla arabirim yapan bir iletim sisteminin bir bölümünün yakın plan görünüşüdür, her ikisi de İNCİR. 1;
  • [0047]
   İNCİR. 5 Resimde görülen robotla birlikte kullanılmak üzere bir kıl biriminin perspektif görünüşüdür. İNCİR. 1;
  • [0048]
   İNCİR. 6 Resimde gösterilen robotun yardımcı fırçalarının kısmen patlatılmış bir görünüşüdür İNCİR. 1;
  • [0049]
   Şekil. 7A ve 7B Bir havuz temizleme robotu ile birlikte kullanılmak üzere bir filtre ünitesinin patlatılmış görüntüleridir.
  • TALEPLERİN AYRINTILI AÇIKLAMASI
   • [0050]
    Gösterildiği gibi Şekil. 1 ve 2, Genellikle 10'da gösterilen bir havuz temizleme robotu sağlanmıştır . Robotun ( 10) dış kısmı , bir yuva ( 12) (burada bir çıkışma ( 15) yerleştirilmiş çıkarılabilir bir örtüyü ( 14) , yan panelleri ( 16)ve bir alt paneli ( 18 ) içerir) ve buna bir sap ( 20) ekler. Robot ayrıca, aralarında uzanan bir çift sürekli parça ( 24)ve alt panele ( 18) bitişik olarak takılmış bir veya daha fazla yardımcı fırçayla ( 26) birlikte iki ana fırça ( 22) içerir . Her fırça, uzunlamasına bir dönme ekseni R etrafında dönecek şekilde konfigüre edilmiştir.Şekil. 1 ve 2) Ve bunların çalışması için gerekli olan diğer elemanlar. Robotun ( 10 ) iki motor birimi içerdiği durumda, sırt sırta yerleştirilebilirler, böylece kendi milleri zıt anlamda döner.
   • [0051]
    Alt panel 18 , iki ana fırça 22'nin orta noktaları arasında yer alan bir X ekseni tarafından ikiye bölünmüştür . İçinde biri yardımcı fırça 26 ile ana fırça 22'nin her biri arasında bir çift giriş 28 mevcut olup, bunların her biri diğer çıktının ikiye bölünmüş alt panelinin 18 farklı bir yarısında oluşturulmuştur . Girişler ( 28) , her birine giren su ve artıklar, çıkıştan ( 15) çıkmadan önce filtre ünitelerinden birinin içinden geçecek şekilde düzenlenmiştir .
   • [0052]
    Gösterildiği gibi İNCİR. 3, Brushwheels her 22 , 26 bir çok kıla ile oluşturulmuştur 30 bir , 30 b brushwheels robot kullanımı sırasında eğirme sırasında havuz yüzeylerinden birikintileri yerinden çıkarılmasına için bir cihaz. Kıllar 30 b yardımcı brushwheel arasında 26 kıllara farklı olabilir , 30 bir temel brushwheels arasında 22 , aşağıda tarif edileceği gibi,.
   • [0053]
    Ana fırçaların ( 22 ) her biri, kendi fırçayla aynı sırayla dönecek şekilde konfigüre edilmiş en az bir uçlarından birinde bir tekerlek dişlisi 32 içerir. Bu, uygun herhangi bir yolla gerçekleştirilebilir. Örneğin, tekerlek dişli 32 , ana fırçanın 22 geri kalanı ile bütünleşik olarak oluşturulabilir ya da buna paralel olarak, ana gövdeden çıkıntı yapan bir dairesel olmayan pim (gösterilmemiş) ile Tekerlek dişlisi, pimi alacak uygun bir oyuk ile oluşturulmuştur. Parçalar 24'ün her biri , tekerlek dişlisi 32 ile birleşecek şekilde konfigüre edilmiş çok sayıda diş 34'ten oluşur .
   • [0054]
    Gösterildiği gibi İNCİR. 4, Yardımcı fırça tekerleği 26 , yardımcı fırçayla aynı doğrultuda dönecek şekilde konfigüre edilmiş en az bir ucundan bir yardımcı dişli 36 içermektedir . Bu, örneğin tekerlek dişlileri 32 ile bağlantılı olarak listelenenler gibi herhangi bir uygun vasıtayla gerçekleştirilebilir .
   • [0055]
    Tekerlek dişlileri ( 32) , yardımcı dişli ( 36) ve izler ( 24) , bir ana iletim sisteminin bir parçasını teşkil eder;Şekil. 3 ve 4. Yukarıda listelenen unsurların yanı sıra, ana transmisyon sistemi bir tahrik dişlisi 38 , bir iki aşamalı bileşik dişli 40 ve iki gerdirme silindiri 42 içerir .
   • [0056]
    Tahrik dişlisi 38 , motor ünitesinin şaftı ile birlikte, örneğin üzerinde doğrudan monte edilerek döndürülerek yapılandırılmıştır. Böylece ana iletim sisteminde dönme hareketi kaynağı olarak işlev görür. Tahrik dişlisi 38 , iz 24'ün dişleri 34 ile birleşecek şekilde yapılandırılmıştır . Germe makaraları ( 42) , ray ( 24 ), tahrik dişlisi ( 38) ve tekerlek dişlileri ( 32) ile birleştirilmiş halde tutacak şekilde yapılandırılmıştır .
   • [0057]
    Bileşik dişli 40 , bir birinci kademe 44 ve daha küçük ikinci kademe 46 içerir . Birinci kademe 44 tahrik dişlisi 38ile birleşecek ve ikinci kademe 46 yardımcı dişli 36 ile birleşecek şekilde düzenlenmiştir . 40 nolu bileşik dişli tahrik dişlisi 38 , tekerlek dişlileri 32 , yardımcı dişli 36 ve kademeler 44 , 46 , yardımcı fırçanın 26 açısal hızının, örneğin yaklaşık iki faktör büyüklüğünü aşacak şekilde tasarlanmıştır ; açısal hız Ana fırçaların.
   • [0058]
    Takdir edileceği gibi, robotun ( 10 ) burada tarif edildiği ve ekli çizimlerde yalnızca bir taraftan bir iletim sistemi içerdiği şekilde gösterildiği takdirde, robotun konfigürasyonuna bağlı olarak diğer tarafın tamamlayıcı bir iletim sistemi .
   • [0059]
    Örneğin, robot ( 10) , birbirinden bağımsız olarak dönen iki yardımcı fırçayı ( 26) kapsayacak şekilde tasarlanırsa , bunlardan biri her biri esas itibarı ile eksen (X) ve izlerden ( 24) biri arasında uzanır , tamamlayıcı iletim sistemi ana iletim sistemi ile aynı olabilir. Bu düzenleme, her iki pist 24 aynı yönde hareket ettirildiğinde, iki yardımcı fırça 26 aynı anlamda döner. Böylece, robot havuzun bir yüzeyi boyunca düz bir çizgi ile hareket ederken, her iki yardımcı fırça 26 da aynı anlamda dönmektedir.
   • [0060]
    Başka bir örneğe göre, iletim sistemlerinden biri, örneğin her iki ray ( 24) aynı yönde hareket ederken, iki yardımcı fırça ( 26 ) karşıt olarak dönmesini sağlamak için örneğin ek bir vitese (resimde gösterilmemiştir) dahil edilerek değiştirilebilir Birbirinizden algılar. Bu nedenle, robot havuzun bir yüzeyi boyunca düz bir çizgide hareket ederken, yardımcı fırçalar 26 karşıt anlamda dönüyorlar . Bu, avantajlı olabilir, örneğin, robotun ( 10) , yardımcı fırça tekerleğinin ( 26) her iki tarafındaki her iki girişin ( 28) aynı anda kullanılmasını ve böylece iki filtre ünitesi arasında artıkların daha eşit dağılımını sağlar.
   • [0061]
    Başka bir örneğe göre, robot ( 10) , tek bir yardımcı fırçayı ( 26) kapsayacak şekilde tasarlanırsa, tamamlayıcı bir iletim sistemi içermeyecek şekilde tasarlanabilir ve sadece tek bir motor birimi de içerebilir. Bununla birlikte, robot ( 10) , iki ray ( 24) arasında ilave güç ve hatta dağıtımı sağlamak için iki motor birimi ve tamamlayıcı bir iletim sistemi ile donatılabilir .
   • [0062]
    Yukarıdaki örneklerden herhangi birine veya başka herhangi bir örneğe göre, yardımcı fırça 26 , ana fırçalar 22'den daha yüksek bir açısal hızla döner . Fırçalar ( 22 , 26 ) esas itibanyla aynı çapa sahip olduklarından, yardımcı fırçanın çevresiyle havuzun yüzeyi arasında göreli bir hareket vardır. Böylece, yardımcı fırça 26 , havuz yüzeyini ana fırçalardan 22 daha büyük bir nispî hızda ovuşturur , bu da yardımcı fırçanın yokluğundan daha çok pislik atılmasına neden olur veya yardımcı fırçanın açılı bir şekilde döndürülmesi halinde Ana fırçaların hızına benzer.
   • [0063]
    Gösterildiği gibi İNCİR. 548 nolu fırça birimleri, fırçaların üzerinde ve özellikle de yardımcı fırça 26 üzerinde temin edilebilmektedir . Her 48 kıl birimi , çok sayıda kıl 30 içermektedir . Her bir kıl ( 30) , robotun kullanımı esnasında, havuzun temizlenecek yüzeye geçmesi için yerleştirilen bir kafayı ( 50) ve kafayı ilgili fırçaya veya kılın bir taban şeridine ( 66) bağlayan bir şaftı ( 52) içerebilir Birim 48 .
   • [0064]
    Başlık ( 50) , havuzun yüzeyinden enkazın alınmasını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, buradan çıkıntı yapan birkaç bıçak 54 içerebilir . Her bıçak ( 56) , ilgili fırçanın dönme eksenine (R) paralel uzanan bir uzak uca ( 58) sahiptir. Bu nedenle, brushwheel ekseni R, kenar etrafında döndüğü zaman 58 her bir bıçak arasında 56 havuzunun yüzeyi boyunca hareket eder ve esas itibariyle dik olan buna bir doğrultuda yerleştirilmiştir.
   • [0065]
    Mil ( 52) , kafayı ( 50) destekleyecek ve bıçaklardan ( 56) yüzeyden artığı enkazın etkin bir şekilde çıkarılması için yeterli bir basınç temin edecek kadar sert olacak şekilde tasarlanmıştır . Aynı zamanda, fırça kıllarının ( 30)robotun hareketini etkilemeyeceği, yani, robotun, özellikle havuzun kullanım sırasında havuzun yüzeyinden uzaklaştıracağı hususunda esnek olması gerekir .
   • [0066]
    Gösterildiği gibi İNCİR. 6, Fırçalar ve özellikle yardımcı fırçanın ( 26) iletim sistemi tarafından doğrudan döndürülmüş bir tahrik silindiri ( 60 ) bulunması mümkündür. Tahrik silindiri, çevre yüzeyinde uzunlamasına uzanan oluklar 62 ile oluşturulmuştur . Çok sayıda kıl birimi 48 temin edilmiştir. Her bir kıl birimi 48'in taban şeridi 66 oluklardan 62 birine kaydırılmak üzere oluşturulmuştur . Yivler ( 62) ve taban şeritleri ( 66) , kıl birimleri 48 oluklar içinde kalacakları şekilde konfıgüre edilmekte, ancak bir kullanıcı tarafından dışarı fırlayarak çıkartılarak çıkartılabilmektedir. Robotun ( 10) kullanımı esnasında kıl birimleri ( 48) oluklardan ( 62) dışarıya çıkmasını önlemek için bir uç başlığı ( 68) temin edilebilir veya istenmeyen diğer zamanlar boyunca. Böyle bir düzenleme, bir kullanıcının yıpranmış veya hasar görmüş kılları değiştirmesine veya geliştirilebilecek geliştirilmiş kıl birimleriyle kıl birimleri 48'i değiştirmesine izin verir .
   • [0067]
    Daha da görüldüğü gibi İNCİR. 6, Robotun ( 10 ) iki adet bağımsız olarak dönen fırçayı ( 26) içerdiği durumda , bir mil ( 35) ikisinin arasında uzanarak sağlanabilir. Mil ( 35) , iki dairesel çıkıntıya ( 39) sahip bir taban ( 37) ihtiva eder (sadece biriİNCİR. 6) Karşıt yanlarından simetrik olarak çıkıntı yapar. Her çıkıntı 39 , tahrik silindirinin 60 bir ucunda dönebilir şekilde alınmaktadır . Bu düzenleme, fırça tellerinin ( 26) robot ( 10) içindeki stabilitesine katkıda bulunur .
   • [0068]
    Robot 10 , bir veya daha fazla filtre ünitesi 80 ,İNCİR. 7A, Kullanıcının robot tarafından gerçekleştirilen temizleme derecesini seçmesini sağlar. Tipik olarak, robotun ( 10) , her girişine ( 28) tekabül eden bir filtre birimi ( 80)içermektedir, ancak robotun spesifik yapısı, daha fazla veya daha az filtre birimi sağlayabilir.
   • [0069]
    Filtre birimi 80 , kapak 14 çıkarıldığında robot 10'un üstünden sokulacak şekilde tasarlanan ve mahfazanın 12taban panelinin 18 bir iç tarafına tutturulan 82 nolu katı bir çerçeveyi içermektedir . Bu nedenle, filtre birimi 80temizleme, filtre elemanlarının değiştirilmesi (aşağıda tarif edildiği gibi) ve diğer gerekli servis işlemleri için kolayca çıkarılabilir.
   • [0070]
    Çerçeve 82 , alt panel 84 ile üst panel arasında enine olarak uzanan bir filtre girişine 86 , bir üst panel 88'e ve iki karşılıklı kapalı yan panel 90'a ve iki karşıt açık yan panel 92'ye sahip bir alt panel 84'ü içerir . Açık yan paneller 92 birbirinin karşısında yer alır ve her biri suyun içinden geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış bir pencere 94'e sahip olarak oluşturulmuştur . Alt, üst ve yan paneller 84 , 88 , 90 ,
   • [0071]
    86 nolu her filtre girişi , 82 nolu çerçeve , mahfazanın 12 taban paneline 18 tutturulduğunda , robotun 10girişlerinden 28 biri ile büyük ölçüde hizalanacak şekilde alt panel 84 içinde oluşturulmuştur . Böylece filtre biriminin ( 80) kapalı hacmi ilgili giriş yeri ( 28) ile çıkış ( 15) arasındaki bir sıvı yolundadır . Buna ek olarak, her bir filtre girişinin ( 86) çevresindeki bir çıkıntı ( 96) ile oluşturulması , kapalı hacme yukarıya doğru çıkıntı oluşturmasıdır.
   • [0072]
    Çerçeve ( 82) , bunun için kullanılmak üzere tasarlanmış bir ya da daha çok filtre elemanının ona tutturulması için yapılandırılmıştır. Her biri farklı bir sertlik gösteren iki veya daha fazla filtre elemanı, çerçeve 82 ile birlikte sağlanır . Her bir filtre elemanı, filtre ünitesinin ( 80) amaçlanan kullanımına bağlı olarak çerçeveye seçici olarak bağlanabilir ve çerçeveden çıkarılabilir . Örneğin, kaba bir filtre elemanı (yani, büyük çöpleri gidermek için tasarlanmış, küçük çöpler geçebilmesine rağmen) ve ince bir filtre elemanı (yani, küçük çöpleri giderecek şekilde tasarlanmıştır) kullanılmak üzere sırasıyla büyük Enkaz (örneğin, havuzda birçok büyük parça moloz yaşanmış bir sezonun başında) ve sezon boyunca düzenli olarak planlanan temizlik için.
   • [0073]
    Genellikle 98'de gösterilen tek yönlü bir valf, 96 sırtına tutturulmuş filtre girişinde 86 sağlanabilir . Vana 98 , sırt 96'ya bir proksimal ucu 102'de tutturulmuş sarkık bir boru 100 ihtiva edebilir, böylece filtre girişine 86 giren tüm artıklar , pervane tarafından üretilen emmenin etkisi altında geçmektedir. Supap 98, bundan başka, borunun 100en azından bir uzak ucuna 106 bağlı ve buna uzanan bir çift ince uzun eleman 104 içerir .
   • [0074]
    Böylece, robotun ( 10) çalışması sırasında borunun ( 100) uzak ucu ( 106) açıktır ve su ve artıklar içinden serbestçe akmasına izin verir. Emme sona erdiğinde, tipik olarak robotun ( 10) çalışmasının durdurulması nedeniyle tüp ( 100) , uzatılmış parçaların ( 104) batması etkisinde çöker, çöp filtre girişinden ( 86) filtre birimi ( 80) çıkması önlenir ve Bitişik havuz yüzeyinde biriktirilmelidir. Boru ( 100) bir filtre malzemesinden imal edilebilir, böylece su , filtre girişi ( 86) vasıtasıyla filtre ünitesinden ( 80) boşalabilir .
   • [0075]
    İnce filtre elemanı ( 108) , çerçevenin ( 82) açık yan panellerini ( 92) örtecek şekilde sağlanan kumaş benzeri bir ekran olarak tedarik edilebilir . Bu düzeneğe göre, ince filtre elemanı 108 , çerçeveye 82 monte edildiğinde , filtre ünitesinden 80 geçen filtrelenmemiş suyun tamamına ince filtreleme yapılır. İnce filtre elemanını ( 108 ) yerinde sabitlemek için bir emniyet elemanı ( 110 ) öngörülmüştür .
   • [0076]
    Emniyet elemanı ( 110 ) her biri bir bağlantı elemanı ( 114) ile birleştirilen iki bölmeyi ( 112) kapsar . Bölmeler 112'nin her biri kaba filtre elemanları 116 ile oluşturulmuştur . Bölmeler 112 ve bağlantı elemanı 114 , ince filtre elemanı 108 yerdeyken kenetleme elemanı 110 ve çerçeve 82 arasında , levhalar 112'nin açık yan panelleri 92ile aynı hizada olacak şekilde sabitlenir . Buna ek olarak, kilitleme elemanları ( 115) , emniyet elemanını ( 110 ) kullanım sırasında yerinde tutmak için temin edilmiştir.
   • [0077]
    Tespit elemanı ( 110), ayrıca periferi boyunca yerleştirilmiş çerçeve bakan duvarlar ( 118) içerir ve tespit elemanı monte edildiğinde çerçeveye ( 82) doğru uzanır . Duvarlar ( 118) ince filtre elemanının ( 108) ince filtre elemanının yanal (yani, yan-yana) hareketi sınırlandığında, yani duvarlar tarafından sabitleme elemanından ( 110) dışarı doğru kaymasını önleyecek şekilde düzenlenmiştir . Takdir edileceği gibi, duvarların ( 118) yokluğunda bile , ince filtre elemanının ( 108) yanal hareketi sınırlıdır,
   • [0078]
    Kaba filtreleme arzu edildiğinde ince filtre elemanı 108 çıkarılır ve emniyet elemanı 110 tek başına kullanılır. İnce filtreleme arzu edildiğinde, ince filtre elemanı 108 değiştirilir. Böyle bir durumda, ince filtreleme, kaba filtre elemanının ( 116) akış yukarısındaki bir konumda gerçekleştirildiğinden, önemli bir filtreleme miktarı gerçekleştirmezler.
   • [0079]
    Ayrıca, resimde gösterildiği gibi İNCİR. 7B, Filtre kartuşları ( 120) temin edilebilir. Kartuşlar ( 120 ) ince bir filtre elemanını ( 124) barındıran sert bir muhafaza ( 122) içerir ve açık yan panellerden ( 92) birinin penceresine ( 94)oturacak ve bunlara sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır . Benzer bir kartuş WO 2007/015251'de Şekiller 1 ve 2'de gösterilmiştir. 8C ve 8D ve eşlik eden tarifname, referans ile bu buluşa katılmıştır.
   • [0080]
    Takdir edileceği gibi, 80 nolu filtre ünitesine , ya takılı ya da ayrı filtre elemanları olan robot 10 , ve / veya ayrı bir kit halinde temin edilebilmekte ve özel olarak bir ya da daha çok Daha özel havuz temizleme robotları.
   • [0081]
    Bu buluşun kapsamına giren sanayide tecrübeli kişiler, buluşun kapsamı gereğince gerekli değişiklikler yapılarak ayrılmadan çok sayıda değişikliğin, varyasyonun ve tadilat yapılabileceğini kolayca takdir edeceklerdir.

   08.07.2017

   Diğer Haberler

   Havuz Yapım Malzemeleri Havuz Bakım Malzemeleri  

   Tatil sezonunun olmazsa olmaz aktiviteleri arasında yer edinen yüzmenin hem eğlenceli hem de güvenli şekilde icra edilebileceği havuzların birtakım standartlara uygun olması gerekir. Aksi halde havuz için
   güvenilirlik riskli hale gelir ve insan sağlığı açısından ideal olmayan havuzlardan dolayı hastalıklar ve rahatsızlıklar baş gösterir. Bu da, hem havuzlu işletmeler hem de havuzlu villaya malik kişiler açısından
   kabul edilebilir durum değildir havuz kimyasal malzemeleri  bellidir. 

    

   Havuz Malzemeleri


   Havuz Ekipmanları

   Havuz Pompa

   Ekolojik Havuz Sistemleri

   Havuz Filtreleri

   Havuz Merdivenleri

   Havuz Test Ekipmanları

   Havuz Lambaları


   Led Havuz Ampulleri

   Led Havuz Lambaları

   Sıva Üstü Aydınlatma

   Havuz Trafoları 12 Volt

   Süs havuzu lambaları

   Krom Havuz Lambaları

   Havuz Izgara


   14,5 Cm Havuz Izgara

   19,5 Cm Havuz Izgara

   24,5 Cm Havuz Izgara

   Havuz Savak Köşe 20-45

   Havuz Savak Köşe 20-90

   Havuz Kenar Profili
   Havuz Kimyasalları

   WTR Havuz Kimyasalları

   Selenoid Havuz Kimyasalları

   Gemaş Havuz Kimyasalları

   Wtr Havuz kimyasal paketleri

   Sln Havuz kimyasal paketleri

   Kostik Sodyum Hidroksit
   Havuz Robotları

   M200 Havuz Robotu

   S200 Havuz Robotu

   M400 Havuz Robotu

   M500 Havuz Robotu

   Wawe 50 Havuz Robotu

   Wave 100 Havuz Robotu
    
    
   Kurumsal
   Hakkımızda

   Havale Bildirim Formu

   Sıkca Sorulan Sorular

   Mağazamız

   Bize Ulaşın
   Alışveriş
   Güvenli Alışveriş

   Kargo ve Teslimat

   Banka Hesaplarımız

   Alışveri Sepeti

   Üyelik Hakkında
   Hizmetler
   Satış Sözleşmesi

   Gizlilik ve Güvenlik

   Ödeme ve Teslimat

   İptal ve İade Şartları

   Kişisel Veriler Politikası
   Üyelik
   Üye Girişi

   Yeni Üyelik

   Sipariş Takipi

   Müşteri Hizmetleri

   Kampanyalı Ürünler


    
   0 (850) 888 11 48 | 0 (252) 333 00 48
   info@ehavuzmarket.com
   Atatürk Cd. Sütlü Mevkii ,22/D Deva Havuz Yalıkavak/Bodrum/Muğla, Türkiye
    
    
   Copyright 2018 © www.e-havuzmarket.com Kredi kartı bilgileriniz 256bit SSL sertifikası ile korunmaktadır

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.