• Tüm Kategoriler
  • Havuz Suyu Testi Nasıl Yapılır

   Havuz Kimyasalları Havuz Suyu Testi Nasıl Yapılır   Klor ve Klor Şoklaması hakkında pratik bilgiler

    
    KLOR VE KLOR ŞOKLAMASI BİLGİLERİ

    Havuz suyu berrak ve şeffaf olsa da bünyesinde hastalık ve enfeksiyonları, geçici bakteri ve virüsleri tutabilir.Bu nedenle içindeki tüm mevcut mikro organizmaları yok etmek için su dezenfekte edilir. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda en yaygın olarak kullanılan kimyasal klordur .Havuz suyuna klor ilave edildiğinde bir bölümü sudaki kirleri yok etmede kullanılır. Faydalı klor olarak suda kalan miktar,rüzgar veya yüzücüler tarafından taşınan yeni kirlere karşı etkili olmaya hazırdır.Faydalı dezenfektan serbest klorolarak adlandırılır.Serbest klorun havuz suyunda izin verilen en yüksek konsantrasyonu 3 ppm dir.Serbest klorun yüzücüler vasıtasıyla suya gelen amonyak ile reaksiyonu sonucu meydana gelen ve dezenfektan etkisi olmayan kloraminlere de bağlı klordenir.Sudaki serbest klor ve bağlı klor konsantrasyonları toplamına da toplam klordenir.

   Klorun sudaki dezenfeksiyon etkisi dört unsura bağlıdır :

   1. Suda bulunan Aktif Klor miktarı (mg/lt cinsinden);
   2. Suyun pH derecesi,
   3. Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi
   4. Suyun sıcaklığı
   Bu dört unsur özetle;Suda yeterli serbest klor ( 1-3ppm) ,yeterli süre içinde ( en az 30 dk) uygun pH aralığında ( 7,2-7,6 aralığı) ve 26-280 C ısıda uygun dezenfekteyi gerçekleştirir demektir.Suyun pH değeri yükseldikçe klorun dezenfektan etkisi azalır,su ısısı yükseldikçe klor aktivitesi artar ve çabuk kaybolur.

   HAVUZ KLOR ÖLÇÜMÜ

   Havuz suyunda klor ölçümü yaparken öncelikle Serbest Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor ölçümlemelerinin neler olduğunu öğrenmemiz gerekir.

   Serbest Klor ;

   Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmemiş, havuz suyuna girebilecek bakteriyi yok etmek için bekleyen klora , serbest klor denir.
   Havuz suyunda 1-3 ppm aralığında serbest klor bulunması gerekir.
   Serbest klor DPD1 hapı ile ölçülür. Test kiti içinde klor ölçüm gözüne atılarak eritilen DPD1 hapı klor ölçüm gözünde koyu pembe bir renk oluşmasına sebep olur.

   Bağlı Klor ;

   Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmiş ama bakteriyi parçalayamayıp kloramin basamağındaki klor miktarına denir.
   Havuz suyunda kabul edilebilir max. bağlı klor miktarı 0.2 ppm dir. Bunun üzerindeki bir oranda mutlaka klor şoklaması yapılması gerekir.
   Bağlı klor miktarı = Toplam Klor - Serbest klor  'dir.

   Bağlı Klor;

   Kuvvetli, tahriş edici klor kokusuna,
   Göz yanması ve tahrişine
   Klorun dezenfektan etkisinde azalmaya sebep olur.

   Bağlı Klor Oluşumu

   Suya Amonyak ( NH3)
   •Ham sudan
   •Yüzücülerin terlemesinden (yoğun kullanım)
   •İdrardan
   •Bakterilerin kimyasal yapısından
   •Yosunların kimyasal yapısından
   vs.giriş yapmaktadır.Serbest klor, bakterileri öldürmek ve NH3’ü oksitlemek için amonyak ile reaksiyona girer ve bağlı klor oluşur.Basit olarak Bağlı Klor ÖLÜ BAKTERİ olarak tanımlanabilir.

   Toplam Klor ;

   Havuz suyunda serbest klor ile birlikte bağlı klor oranının toplamına denir.
   Toplam klor miktarı ölçümü, DPD1 ile yapılan Serbest Klor ölçümünden sonra klor ölçüm gözündeki aynı suyun içine DPD3 hapı atılarak yapılan ölçüm değeridir.
   Eğer suda Bağlı klor yok ise DPD3 ile yapılan ölçüm ile DPD1 ile yapılan ölçüm aynı sonucu verecektir.
   Sıvılı test kitlerinde kullanılan sıvı rejantı OrtoTolidin maddesidir. Bu rejant direkt olarak havuz suyundaki Toplam Klor miktarını göstermektedir. Oysa bizim için önemli olan havuza gelecek bakteriyle savaşacak Serbest Klor miktarı ve her türlü iritasyona sebep olan bağlı Klor miktarlarının bilinmesidir. OrtoTolidin ile yapılan Toplam Klor miktarının ölçülmesi, bizi havuzda yüksek klor var zannı ile yanıltabilir. Klor ölçümü için DPD1  ve DPD3 rejantları kullanılarak yapılacak ölçümler, sağlığımız için çok önemlidir.
   Bağlı klor = DPD3 - DPD1  ( Bu oran 0.2 ppm'i geçmemelidir. Aksi halde klor şoklaması yapılması gerekir.)

   KLOR ŞOKLAMASI NASIL YAPILIR
   ŞOKLAMA

   Havuz suyuna aşağıda belirtilen durumlarda klor şoklaması yapılır.
   1.Havuza ilk kez su doldurulduğunda
   2.Havuza yüklü miktarda su eklendiğinde
   3.Havuz suyu kötüleşmişse
      a. Yosun oluşumu
      b.Bulanık su
      c.Kahverengi (demir içerikli) su
      d.Siyah-kahve renk ( mangan içerikli) su
   4.Bağlı klor miktarı 0,2 mg/lt oranını aşmışsa havuz suyuna şoklama yapılır.
   5.Şok klorlamada klor değeri normale dönene kadar havuz kullanılmamalıdır.(en az 12 saat)
   Şoklamagünlük havuz ihtiyacının en az 4 katı dozajda uygulanır.Stabilizatörlü klor kullanılan havuzlarda  stabilizatör seviyesinin artmaması için stabilizatörsüz klorla ( kalsiyum hipoklorit veya sıvı klor)) şoklama yapılır.
   Havuza klor şoklaması yapılmadan önce pH 'ın 7.0 ile 7.4 aralığında olması gereklidir. Bundan dolayı önce pH ayarlanmalı sonra klor şoklaması yapılmalıdır.
   Klor şoklamasında kullanılacak klorun muhteviyatının bir önemi yoktur. Önemli olan pH'ı ayarlanmış havuz suyuna günlük kullanılması gereken klorun en az 4 katının verilmesidir.
   Klor şoklaması yapılırken belirlenecek şok klor miktarının hesaplanmasında kullanılan bir diğer metot ise Bağlı klor miktarının 10 katı olarak hesaplama yapmaktır.
   Örnek ;
   100 tonluk bir havuzda, Serbest Klor: 0.6 ppm ( DPD 1 ile) , Toplam klor : 1.0 ppm (DPD 3 ile)  olarak ölçüldüğüne göre , bu havuz yapılacak klor şoklamasındaki klor miktarını tespit edelim.
   Bağlı klor = Toplam Klor – Serbest Klor = 1.0 – 0.6 = 0.4 ppm bağlı klor vardır.

   Şok Klor = 10 * Bağlı Klor = 10 * 0.4 ppm = 4 mg/lt (ppm) olmalıdır.

   Bu durumda havuza klor şoklaması için verilmesi gereken klor miktarı ;
   Sıvı Klor (NaOCL) % 10 'luk olduğu kabul edilirse, 100 tonluk havuza 4 lt verilmesi gerekir.
   Kalsiyum hipoklorit Ca(OCL)2 % 65-75 'lik , 100 tonluk havuza 600 gr verilmesi gerekir.
    
   100 tonluk havuzda klor ilavesi ile oluşan Serbest klor miktarı (ppm)
   Klorun Cinsi Verilen Miktar ppm (mgr/lt)
   TriKlor (%90) 1 kg 9 ppm
   Kalsiyum Hipoklorit (%65-75) 1 kg 7 ppm
   DiKlor (%56-63) 1 kg 6 ppm
   Sıvı klor (%10 'luk) 1 kg 1 ppm
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   KLOR ŞOKLAMASI HESABI

   100m3  havuz için hesaplanmıştır.

   1ppm= milyonda bir demektir. 1 ppm klor için 1.000.000 litreye 1 kg.klor ;100m3 (100.000 lt) için 0,100 kg ( 100 gr) klor demektir
   Bu hesap %100 klor içindir.Kullandığımız klorlar %56, %60, %70, %90’lık klorlar ise, klor konsantrasyonuna göre çarpan değişir.

   %56 klor için 100/56=1,785
   %60 klor için 100/60=1,66
   %70 klor için 100/70=1,428
   %90 klor için 100/90=1,11ile çarpılır.

   Buna göre %56’lık klor ile şoklamada;
                   1ppm klor için 100.000 lt havuza 0,1x1,785=0,1785 yani 180 gr klor
                  5 ppm klor için  100.000 lt havuza 180x5= 900 gr klor gerekmektedir

   BAĞLI KLOR ŞOKLAMASI  için bağlı klor miktarının on mislippm klorla şoklama yapılır.Diğer sebeplerden yapılacak şoklamalar için 3-5 ppm arası yeterlidir
    
   Yüzme havuzlarının havuz suyu test ölçümleri düzenli ruttin olarak hergün yapılmalıdır test sonucuna göre havuz kimyasallları ilave edilmelidir havuz suyu kimyasal oranları test edilmeden yüzme havuzuna havuz kimyasalları ilavesi yapılmamasını tefsiye ederiz
    

   19.06.2017

   Diğer Haberler

   Havuz Yapım Malzemeleri Havuz Bakım Malzemeleri  

   Tatil sezonunun olmazsa olmaz aktiviteleri arasında yer edinen yüzmenin hem eğlenceli hem de güvenli şekilde icra edilebileceği havuzların birtakım standartlara uygun olması gerekir. Aksi halde havuz için
   güvenilirlik riskli hale gelir ve insan sağlığı açısından ideal olmayan havuzlardan dolayı hastalıklar ve rahatsızlıklar baş gösterir. Bu da, hem havuzlu işletmeler hem de havuzlu villaya malik kişiler açısından
   kabul edilebilir durum değildir havuz kimyasal malzemeleri  bellidir. 

    

   Havuz Malzemeleri


   Havuz Ekipmanları

   Havuz Pompa

   Ekolojik Havuz Sistemleri

   Havuz Filtreleri

   Havuz Merdivenleri

   Havuz Test Ekipmanları

   Havuz Lambaları


   Led Havuz Ampulleri

   Led Havuz Lambaları

   Sıva Üstü Aydınlatma

   Havuz Trafoları 12 Volt

   Süs havuzu lambaları

   Krom Havuz Lambaları

   Havuz Izgara


   14,5 Cm Havuz Izgara

   19,5 Cm Havuz Izgara

   24,5 Cm Havuz Izgara

   Havuz Savak Köşe 20-45

   Havuz Savak Köşe 20-90

   Havuz Kenar Profili
   Havuz Kimyasalları

   WTR Havuz Kimyasalları

   Selenoid Havuz Kimyasalları

   Gemaş Havuz Kimyasalları

   Wtr Havuz kimyasal paketleri

   Sln Havuz kimyasal paketleri

   Kostik Sodyum Hidroksit
   Havuz Robotları

   M200 Havuz Robotu

   S200 Havuz Robotu

   M400 Havuz Robotu

   M500 Havuz Robotu

   Wawe 50 Havuz Robotu

   Wave 100 Havuz Robotu
    
    
   Kurumsal
   Hakkımızda

   Havale Bildirim Formu

   Sıkca Sorulan Sorular

   Mağazamız

   Bize Ulaşın
   Alışveriş
   Güvenli Alışveriş

   Kargo ve Teslimat

   Banka Hesaplarımız

   Alışveri Sepeti

   Üyelik Hakkında
   Hizmetler
   Satış Sözleşmesi

   Gizlilik ve Güvenlik

   Ödeme ve Teslimat

   İptal ve İade Şartları

   Kişisel Veriler Politikası
   Üyelik
   Üye Girişi

   Yeni Üyelik

   Sipariş Takipi

   Müşteri Hizmetleri

   Kampanyalı Ürünler


    
   0 (850) 888 11 48 | 0 (252) 333 00 48
   info@ehavuzmarket.com
   Atatürk Cd. Sütlü Mevkii ,22/D Deva Havuz Yalıkavak/Bodrum/Muğla, Türkiye
    
    
   Copyright 2018 © www.e-havuzmarket.com Kredi kartı bilgileriniz 256bit SSL sertifikası ile korunmaktadır

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.